+421 53/41 72 411
Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00

Projekt s podporou EÚ

porac-park.png

Názov a stručný opis projektu:  
Nová kvalita v poskytovaní celoročných služieb v Rekreačnom stredisku "Úsmev" Poráčska dolina 

Názov a sídlo prijímateľa:
BBF Tech a.s., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves

Miesto realizácie projektu:
Východné Slovensko / Košický kraj, začatie projektu: 8/2009, ukončenie projektu: 1/2012

Operačný program a názov riadiaceho orgánu:
OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

 

logo-sacr.jpg

logo opkhr.jpg

 

Výška poskytnutého príspevku:
1.076.730,57 EUR

 

Fotodokumentácia

tabula-zrealizovany-projekt2.jpg

foto EU podpora(1).jpg

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať